back to home dude

Risky Mission

Risky Mission

Om Risky Mission

Risky Mission är ett roligt sikta- och skjutspel med ett pirattema! De första nivåerna är tillräckligt enkla: skjut piraterna från din båt och gå vidare till nästa nivå. Men låt inte den tecknade filmlooken lura dig. Det här blir svårare än det först verkade!