back to home dude

99 Balls Evo

99 Balls Evo

Om 99 Balls Evo

99 Bollar Evo är ett utmanande och roligt skicklighetsspel! Om biljard hade uppfunnits av robotar så skulle det se ut så här ungefär. Lansera din kö på de numrerade bollarna. Varje gång kön träffar en boll, åker numret ner. Kan du rensa fältet?