back to home dude

Ultimate Swish

Ultimate Swish

Om Ultimate Swish

Ultimate Swish är ett djävulskt utmanande online basketspel. Två basketbollar rasar fram och tillbaka i en "x" -formad indikator till höger på skärmen. Klicka för att stoppa bollarna i "x-et" och ladda skottet. Försök att sjunka så många korgar som möjligt innan tiden tar slut. Efter ett par skott flyttar du till en ny position på planen.