back to home dude

Pacman Advanced

Pacman Advanced

Om Pacman Advanced

Se till att du äter upp alla små prickar. Spökena försöker att ta dig och endast om du äter upp en röd skiva, kan du ta spökena.