back to home dude

Nugget Seeker

Nugget Seeker

Om Nugget Seeker

I Nugget Seeker är du en gruvarbetare som gräver efter guld. Ta dig genom de underjordiska tunnlarna och gräv genom klipporna med din hacka. Du har några rivaler som också gräver i gruvan, och när de träffar på dig slår de dig ner och tar ditt guld. Se till att du undviker dem. Om du ser att de kommer, gräv åt andra hållet!