back to home dude

The Maze HD

The Maze HD

Om The Maze HD

The Maze HD är ett roligt hjärngympa spel där du måste hitta din väg ut ur labyrinten. Du kan välja mellan tre alternativ: lätta, mellan och svåra labyrinter. Ju högre svårighetsinställningar desto större labyrinten är. Klarar du utmaningen?