back to home dude

Block Riddle

Block Riddle

Om Block Riddle

Block Riddle är en rolig och färgglad brainteaser där du kan förbättra din förmåga att upptäcka mönster bland de blandade föremålen. Block Riddle har många olika stadier och innehåller över 300 nivåer. För att slutföra varje nivå måste du dra och släppa formerna i den angivna pusselrutan. Varje form måste låsas ihop för att fylla rutnätet. Ingen av bitarna får sticka ut. Om du fastnar kan du köpa några boosters, som tips och lösningar som hjälper dig att gå igenom spelet.