back to home dude

Knife Throw

Knife Throw

Om Knife Throw

Kasta knivar på det snurrande hjulet, men träffa inte tjejen! För att spara dina poäng när du spelat färdigt, klicka "Submit Score".