back to home dude

Knife Games

Knife Games

Om Knife Games

Var en riktig man genom att så snabbt som möjligt hugga en jaktkniv mellan dina fingrar, men se till att du inte är en riktig förlorare genom av misstag hugga i din egen hand. Om du förlorar ett finger har du förlorat.