back to home dude

Sudoku Original

Sudoku Original

Om Sudoku Original

Lös Sudoku-spelet. Varje rad, kolumn, samt box om 3x3 rutor, måste innehålla talen 1-9.