back to home dude

FunGamePlay Sudoku

FunGamePlay Sudoku

Om FunGamePlay Sudoku

Sudoku var hajpen i 2013. Men nu ett par år senare, är hajpen fortfarande kvar! Populärt spel alltså. Sätt dig ordentligt och låt hjärncellerna arbeta. Placera talen ett till och med nio i rutorna. Från vänster till höger och uppifrån och ned. Du kan bara använda ett nummer en gång, så tänk noga efter.