back to home dude

Gridshock

Gridshock

Om Gridshock

Gör rader med minst 3 block i samma färg. Är du inte tillräckligt snabb. . . då får du en till rad!