back to home dude

Mohex

Mohex

Om Mohex

I detta fantastiska pusselspel MoHeX måste du fylla alla hexagrids med rätt färgad form. Pilarna i formerna indikerar vilken riktning den behöver tryckas. Du måste välja rätt sekvens annars kommer du att fastna. Lycka till!