back to home dude

Terror Of Deep Sand

Terror Of Deep Sand

Om Terror Of Deep Sand

I Terror Of Deep Sand, har den monstruösa urtida masken vaknat! Rusa genom jorden och störta upp ur marken för att krossa och slå soldaterna. Stå upp med detta forntida monster och krossa alla som försöker stoppa dig. Militären är ingen match för din primitiva kraft!