back to home dude

WormZilla

WormZilla

Om WormZilla

Döda alla soldaterna med WormZilla! En kärnexplosion har väckt WormZilla, djupets skräck! Stig upp till jordens yta och krossa soldaterna och deras helikoptrar och tankar mellan dina kraftiga käkar!