back to home dude

Solitaire Puzzle

Solitaire Puzzle

Om Solitaire Puzzle

Dubbel Solitaire! Den understa raden kort måste höjas, den översta sänkas. Använd korten från den yttre ringen, som du också kan stapla.