back to home dude

Hobo 7: Heaven

Hobo 7: Heaven

Om Hobo 7: Heaven

Efter hans strid med Satan hamnar luffaren i Himmelen! Ta upp striden mot änglarna och använd olika otäcka anfall för att elimenera dem. Lyckas du att besegra Gud?