back to home dude

Hobo 2: Prison Brawl

Hobo 2: Prison Brawl

Om Hobo 2: Prison Brawl

Hobo sitter i fängelset och får bråk med allihopa. Han måste försvara sig, så försök att hjälpa honom.