back to home dude

Cheese Route

Cheese Route

Om Cheese Route

Använd musen för att rita plattformar för osten att rulla ner i i Cheese Route. Ditt mål är att mata de runda ostbitarna till musen. Försök att hämta alla tre stjärnor längs vägen för att få maximalt poäng för varje försök!