back to home dude

Patience 1

Patience 1

Om Patience 1

Det välkända Patience spelet i medeltidsstil! Lägg korten i rätt ordning i rad och försök att få de fyra staplarna högst upp kompletta.