back to home dude

Music Line 3

Music Line 3

Om Music Line 3

Music Line 3 utmanar dig att navigera i de tuffa och kurviga svängarna i en magisk musiklabyrint utan att falla av banan. Ditt mål är att hålla musiken spelande längs vägen. Om du inte faller kan du samla ädelstenar. Detta spel utmanar dig att antecipera och reagera på den ovissa vägen medan musiken spelar. Kan du sicksacka dig fram till målet?