back to home dude

Krismas Tiles

Krismas Tiles

Om Krismas Tiles

Krismas Tiles är ett roligt stenklickande pusselspel där du måste rensa bort alla jultema block. Klicka på kombinationer av två eller flera identiska stenar för att ta bort dem. De återstående stenarna glider nedåt i sidled för att fylla mellanrummen. Om du har några stenar kvar i slutet av varje nivå kan du använda de småformade bomberna för att ta bort dem. Använd dock dessa sprängämnen klokt, eftersom du bara har en handfull! Skapa kombinationer för att samla ytterligare bomber och rensa bort ett ökande antal olika stenar. När spelet går vidare måste du också ta itu med större stenstaplar. Kan du lösa varje nivå?