back to home dude

Command Grid

Command Grid

Om Command Grid

Köp kanoner och och luftvärnsvapen och se till att du håller de anstormande fienderna borta innan de får en chans att förstöra din bas. Använd dina pengar klokt och se till att du kan hantera både fordonen som flygplanen!