back to home dude

Color Pipes

Color Pipes

Om Color Pipes

Color Pipes presenterar en serie färgglada pussel för dig att lösa. Det finns ett antal färgade prickar placerade runt brädet, två av varje färg. Kan du ansluta paren? Det ser lätt ut, men det finns två regler du måste följa: (1) Du måste fylla varje tom cell på brädet och (2) de linjer du ritar för att ansluta matchande prickar kan inte korsa varandra. Kan du räkna ut hur man kopplar samman alla färgade par prickar och lösa pusslet? Försök att få det gjort med så få steg som möjligt.