back to home dude

Buddy Toss

Buddy Toss

Om Buddy Toss

Buddy Toss är ett roligt reaktionsspel där du måste klicka vid rätt ögonblick för att fånga och kasta din kompis i luften. Varje gång den starka mannen fångar sin vän och slänger honom tillbaka upp i luften kommer han att flyga lite högre. Kan du tajma dina fång perfekt när skärmen zoomar in och ut längre och snabbare? När du kastar din kompis i yttre rymden blir det verkligen en svindlande upplevelse! Kan du fixa detta? Släpp inte din vän!