back to home dude

Bejeweled 1

Bejeweled 1

Om Bejeweled 1

Spela bort så många ädelstenar som möjligt! Byt plats på ädelstenar som ligger bredvid varandra och gör kombinationer av tre eller fler med samma färg.