back to home dude

World Wars

World Wars

Om World Wars

Spela ett slags Risk med World Wars. Titta hur många trupper du har och försök sedan successivt att erövra landet.