back to home dude

Pyramid Solitaire 3

Pyramid Solitaire 3

Om Pyramid Solitaire 3

Försök att spela bort alla korten i pyramiden genom att kombinera kort till det sammanlagda värdet av 13. Kungarna kan separat bli bortspelade. När du fastnar kan du få ett nytt kort genom att klicka på stapeln.