back to home dude

Escape Library

Escape Library

Om Escape Library

I det här spelet är du inlåst i ett bibliotek. Försök att fly genom att använda föremål du hittar.