back to home dude

Sneaky James

Sneaky James

Om Sneaky James

Hjälp inbrottstjuven Sneaky James att stjäla de gyllene statyerna och samla alla saknade bitar på den hemliga skattkartan. Smyg genom byggnaden och låt inte vakterna se dig. Som avledningsmanöver kan du släcka lamporna och smyga förbi vakterna i mörkret. Fly via luckan.