back to home dude

Connect 2

Connect 2

Om Connect 2

För samman två block med samma bild. Du kan endast koppla dem samman när de är näst intill varandra, eller när det finns en fri passage mellan dem.