back to home dude

Adam and Eve: Zombies

Adam and Eve: Zombies

Om Adam and Eve: Zombies

I Adam and Eve: Zombies måste du hjälpa grottmannen Adam att fly från kattzombierna. Kan du leda Adam till Eva medan du flyr från de odödliga katterna? Kattzombierna kommer att krypa ut och leta efter Adam. Kan du lösa pusslen så att Adam kan springa iväg i tid i varje nivå?