back to home dude

Wheelie Challenge

Wheelie Challenge

Om Wheelie Challenge

Wheelie Challenge är ett roligt cykelspel där du måste göra en wheelie så länge du kan. När du har passerat den prickade linjen måste du förhindra ditt framhjul från att komma tillbaka ner på golvet. Håll ditt framhjul höjt när du cyklar över ramper och gupp, men luta dig inte så långt tillbaka så din cykel tippar och cyklisten faller bakåt på huvudet. Hur långt kommer du att kunna komma?