back to home dude

The Galactic Maze

The Galactic Maze

Om The Galactic Maze

Styr ditt rymdskepp genom The Galactic Maze i detta utmanande skicklighetsspel. Sväng till vänster och höger för att hinna genom öppningen precis i tid. Du kan lämna skärmens sidor för att dyka upp på motsatt sida. Tänk snabbt, för du kommer inte att klara det om du reagerar för långsamt!