back to home dude

Strategy Defense 6

Strategy Defense 6

Om Strategy Defense 6

Försvara ditt slott mot den framryckande fienden. Du har tre minor som du kan försvara digsjälv med. Använd dem väl.