back to home dude

Worlds Builder

Worlds Builder

Om Worlds Builder

I Worlds Builder börjar man med en liten landremsa i havet. Använd naturkrafterna till att skapa berg, floder och bäckar, odla växter och befolka din ö med människor och djur. Det finns olika utmaningar att låsa upp och klara av. Kan du lista ut vilka naturelement och krafter som behövs för att skapa de objekt du vill ha?