back to home dude

Ring Pass Not 2

Ring Pass Not 2

Om Ring Pass Not 2

Fyll ringen med symboler. Använd symboler som, om de ligger bredvid varandra, är identiska. Varje gång får du ett nytt uppdrag.