back to home dude

Plumber Puzzle

Plumber Puzzle

Om Plumber Puzzle

Rörmokare är ett snabbt skicklighetsspel där du måste vara alert! Som rörmokare är det ditt jobb att montera rören i rätt ordning så att avloppet rinner från vänster till höger. Arbeta snabbt för att slå klockan innan vattnet stiger!