back to home dude

Pingvinkrig

Pingvinkrig

Om Pingvinkrig

Pingvinerna vill väldigt gärna erövra sydpolen. Välj ditt lag och försök att förstöra igloon från det andra laget.