back to home dude

Ninja Ranmaru

Ninja Ranmaru

Om Ninja Ranmaru

Starta kampen mot andra ninjor och bedöm deras attacker rätt för att kunna överleva. Uppnå högsta möjliga poäng.