back to home dude

Mastermind Online

Mastermind Online

Om Mastermind Online

Spela det ikoniska pusselspelet Mastermind Online! Gissa kombinationen av fyra färgade bollar och sätt dem i rätt ordning. Spelet ger dig tips om hur nära du är med lösningen. Den visar dig en grå cirkel när du har valt rätt färg och en svart cirkel om du har rätt färg på rätt plats. Kan du knäcka koden i 10 drag eller mindre?