back to home dude

Crazy Quilt Solitaire

Crazy Quilt Solitaire

Om Crazy Quilt Solitaire

Stapla korten i följdordning. Åtminstone en kortsida från korten måste vara fri för att kunna förflytta dem till högarna till höger.