back to home dude

3 Pandas in Brazil

3 Pandas in Brazil

Om 3 Pandas in Brazil

Denna gång sitter de två pandorna fast i Brasilien! Hjälp dem att hitta en väg till slutet genom att med din mus utföra olika actions. Kan du låta pandorna arbeta bra tillsammans?