back to home dude

Robinson Crusoe

Robinson Crusoe

Om Robinson Crusoe

Försök att överleva på den här obebodda ön. Sköt om dig. Du måste dricka, äta, hitta skydd och hålla dig nöjd.