back to home dude

Red Remover

Red Remover

Om Red Remover

Avlägsna de röda blocken och behåll de gröna blocken på skärmen.