back to home dude

Pickies Puzzle

Pickies Puzzle

Om Pickies Puzzle

Gör rader med samma färg så att Pickies försvinner. Du måste fylla i raderna helt och hållet för att bli av med Pickies. Spara din poäng genom att klicka "Submit Game".