back to home dude

Cute Kitty Solitaire

Cute Kitty Solitaire

Om Cute Kitty Solitaire

Placera korten från högt till lågt på en stapel och också med varannan färg. Detta alltihop för att till slut kunna bilda fyra olika högar med hjärter, ruter, klöver och spader. Du börjar med ässet och lägger hela tiden ett högre kort på. Kommer det att lyckas inom tiden? Lycka till!