back to home dude

Crescent Solitaire Online

Crescent Solitaire Online

Om Crescent Solitaire Online

Crescent Solitaire Online är en utmanande version av solitaire som spelas med två kortlekar. I mitten ser du fyra kungar och fyra ess. De återstående korten läggs ut runt mitten i en halvmåneform. Kan du stapla de återstående korten på kungarna och essen i rätt ordning? Du kan bara stapla kort med samma färg ovanpå varandra, så det är en riktig utmaning att få fram rätt kort.