back to home dude

Truck Traffic

Truck Traffic

Om Truck Traffic

Truck Traffic är ett roligt reaktionsspel som ger en helt ny betydelse till defensiv körning! Kör din lastbil från början till slut med så få kraschar som möjligt. Det finns några gröna bilar som är avsedda att hindra dig på vägen, så håll ögonen öppna!