back to home dude

Silly Ways To Get Infected

Silly Ways To Get Infected

Om Silly Ways To Get Infected

I Silly Ways to Get Infected är din uppgift att hjälpa alla små varelser att tvätta sina händer och hålla sig friska. Bekämpa coronaviruset, spring iväg från infekterade nysningar och sätt på masker på alla små kryp för att hålla dem säkra. Kan du lösa alla dessa reaktionshastighetspusslen tillräckligt snabbt för att förhindra spridning av Covid-19?